PRIVACYBELEID

SK Schoonmaakbedrijf V.O.F. (hierna: SK Schoonmaakbedrijf), statutair gevestigd te Poeldijk en kantoorhoudende te (2685 XN) Poeldijk aan de Nieuwstraat 31, stelt een Platform ter beschikking om Diensten te verlenen. Als u gebruik wenst te maken van de diensten van SK Schoonmaakbedrijf of overweegt dit te doen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Voor SK Schoonmaakbedrijf is een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. SK Schoonmaakbedrijf houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze verklaring leest u hoe we dit doen.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van de uitvoering van onze diensten voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een Dienstverlener en een Klant. SK Schoonmaakbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u contact heeft met SK Schoonmaakbedrijf. Wanneer u als Dienstverlener een verzoek om inschrijving plaatst, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door SK Schoonmaakbedrijf en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het verzoek om inschrijving. Van u als klant worden persoonsgegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn om u met een Dienstverlener in contact te brengen. Uw persoonsgegevens kunnen ook door SK Schoonmaakbedrijf worden gebruikt om u te informeren over onze aanbiedingen en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van SK Schoonmaakbedrijf-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

VERZAMELDE GEGEVENS

In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft, waaronder personalia en financiële gegevens, kan SK Schoonmaakbedrijf aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van SK Schoonmaakbedrijf. Dit gaat bijvoorbeeld om: § apparaat gegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst; § gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst; § locatie gegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt;

OPSLAG GEGEVENS EN DERDEN

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. Uw persoonsgegevens zijn bij SK Schoonmaakbedrijf in goede handen. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door SK Schoonmaakbedrijf. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en SK Schoonmaakbedrijf. De persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-eenwebsiteongevraagd-cookies-plaatsen. Wij hebben een apart Cookiebeleid. Deze kunt u vinden op de site.

INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek bij SK Schoonmaakbedrijf indienen. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen naar info@skschoonmaakbedrijf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. SK Schoonmaakbedrijf zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

WIJZIGEN PRIVACYBELEID

SK Schoonmaakbedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Neem daarom regelmatig de privacy statement door voor het privacybeleid van SK Schoonmaakbedrijf.

VRAGEN

Als u nog vragen heeft over ons Privacybeleid kunt u contact opnemen met ons via contactformulier of via het e-mailadres admin@skschoonmaakbedrijf.nl